Waardecreatiemodel

In ons waardecreatiemodel laten we, voor elk van de zes vormen van kapitaal (financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal & relationeel en natuurlijk), zien hoe we deze inzetten om onze strategische doelstellingen te realiseren. Ook wordt zichtbaar welke waarden wij met onze kernactiviteiten creëren en wat de impact hiervan is.

We zijn ons er van bewust  dat we ook activiteiten hebben die een negatieve impact met zich mee kunnen dragen. We noemen een aantal voorbeelden van activiteiten die een negatieve impact hebben op onze kapitalen en hoe wij hier continu in blijven verbeteren.

Sociaal kapitaal

Nieuwe projecten vragen om aanpassing in de sociale leefomgeving. We informeren omwonenden met transparante informatievoorziening over bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing en nieuwsbrieven.

Natuurlijk kapitaal

Wij veroorzaken broeikasgas emissies als gevolg van onze kernactiviteiten (netbeheer). We hebben daarom veel aandacht voor het verminderen van netwerkverliezen en ons eigen gasverbruik. Onze Milieu-doelstellingen zijn erop gericht om elk jaar een daling te laten zien.
Ook besteden we veel aandacht aan onze afvalstromen, afval is meestal geen nutteloze reststof die verbrand of gestort wordt. Daar waar mogelijk wordt gezocht naar nuttig hergebruik (bijv. recycling).
Aantasting van lokale flora en fauna, aanpassing van het landgebruik als gevolg van uitbreidingen en nieuwbouw vragen om actief omgevingsmanagement.