Keten van gas

Wij spelen als gasinfrastructuurbedrijf een belangrijke rol in de gaswaardeketen, die van gaswinning tot gastoepassing bij de gebruiker loopt. De keten wordt gevormd door gasproducenten, leveranciers, shippers (partijen met een transportcontract voor gastransport), (inter)nationale netwerkbedrijven, (regionale) gastransporteurs en afnemers/klanten (direct op het landelijke netwerk aangesloten industrieën en elektriciteitscentrales) en huishoudens. We richten ons, naast Nederland en Duitsland, op de Europese markt in bredere zin.

Binnen onze keten zien we een groeiende vraag naar duurzame energie en daaraan gekoppeld de afname van de vraag naar aardgas in Nederland. Tegelijkertijd neemt internationaal het gebruik van aardgas bij stroomopwekking toe om CO2 emissies van kolencentrales te vermijden. Ook verwachten we als gevolg van de afnemende lokale productie een groeiende gasimport uit verschillende landen. Deze ontwikkelingen lichten we toe onder Trends & Ontwikkelingen, Onze Strategie en in Ons Risicoprofiel. Om oplossingen te kunnen bieden voor de energievraagstukken van dit moment werken we samen met partners binnen en buiten de sector, zoals kennisinstituten, infrastructuurbedrijven, overheden en natuur- & milieuverenigingen.