Businessmodel

Businessmodel netbeheer Nederland en Duitsland

De netbeheerders in Nederland en in Duitsland bieden hun diensten aan op een klantgerichte en transparante manier. Zij verkopen de beschikbare capaciteit tegen concurrerende voorwaarden. Op entrypunten kan het gas in het netwerk worden ingevoed en op exitpunten kan een klant het gas uit het netwerk halen. De klanten sluiten contracten af waarmee ze capaciteit boeken op bepaalde entry- of exitpunten in het netwerk, gedurende een bepaalde periode (jaar, kwartaal, maand of dag).

We brengen tarieven aan onze klanten in rekening die gereguleerd zijn. Ze worden jaarlijks vastgesteld door de toezichthouders die elke 3 tot 5 jaar de methode van regulering opnieuw vaststellen. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en in Duitsland de Bundesnetzagentur (BNetzA).

De tarieven worden bepaald door de toegestane omzet voor het desbetreffende jaar te delen door de geschatte omvang van de capaciteitsvraag. Indien deze omvang in de praktijk anders is en daarmee de behaalde omzet, wordt het verschil in omzet verrekend in volgende jaren.

De door de toezichthouder toegestane omzet bestaat uit een kapitaalkostenvergoeding voor het geïnvesteerd vermogen, een vergoeding voor de jaarlijkse afschrijvingskosten (berekend op basis van de door de toezichthouder vastgestelde afschrijvingstermijnen en activawaarde) en een vergoeding voor de operationele kosten.

Gasunie Deutschland neemt deel in een joint venture om de EUGAL-pijpleiding te bouwen en te exploiteren. De deelname in het project betekent een uitbreiding van de transportcapaciteit van Gasunie Deutschland en versterkt de positie van het Gasunie-netwerk in de internationale transitstromen. Het traject staat via aftakkingen in westelijke richting in verbinding met de gasmarkten in Duitsland, Nederland, België en Engeland. Het is de bedoeling dat het eerste deel vanaf 2020 in gebruik genomen wordt en de totale capaciteit beschikbaar is in 2021. In 2018 zijn de bouwwerkzaamheden gestart en het project vordert volgens planning. We hebben een aandeel van 16,5% in de EUGAL pijpleiding.

Businessmodel Participations

Participations levert infrastructuurdiensten onder andere op het gebied van gasopslag, transport door internationale (zee)leidingen en een terminal voor de import van vloeibaar aardgas (LNG). Zij is verantwoordelijk voor de verkoop en levering van deze gasinfrastructuurdiensten. Klanten kopen capaciteit waarmee ze de betreffende infrastructuur gedurende een bepaalde periode kunnen gebruiken. De tarieven hiervoor worden in belangrijke mate door de markt van vraag en aanbod bepaald. Het bedrijfseconomische risico en de rendementsdoelstelling van de activiteiten van deze business unit zijn hoger dan die van onze volledig gereguleerde activiteiten.

Participations ondersteunt de werking en liquiditeit van de energiemarkt en positioneert Nederland als knooppunt in de internationale gasstromen. Daarmee draagt ze bij aan de benutting van onze gastransportnetten in Nederland en Duitsland. 

Onze deelnemingen
We nemen, veelal samen met andere partijen, deel in een aantal ondernemingen die bijdragen aan de leveringszekerheid van gas in Europa. De belangrijkste noemen we hier.

Map Europe Map Europe

Gate

Gate (Gas Access To Europe) terminal staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is tot op heden de enige importterminal voor...

Meer info

Gate (Gas Access To Europe) terminal staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is tot op heden de enige importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. Voor zijn klanten ontvangt Gate terminal LNG, slaat het op, maakt het weer gasvormig en brengt het vervolgens in het gastransportnetwerk voor distributie naar huishoudens en industrie. Via Gate terminal CV hebben we een 50% belang in de terminal.

Nord Stream

Nord Stream is een dubbele aardgasleiding door de Baltische Zee. Door deze verbinding heeft het Europese leidingnet een extra...

Meer info

Nord Stream is een dubbele aardgasleiding door de Baltische Zee. Door deze verbinding heeft het Europese leidingnet een extra aansluiting gekregen op gasstromen uit Rusland. Nord Stream is belangrijk als we zeker willen zijn van voldoende gasaanvoercapaciteit op de Europese gasmarkt nu de productie binnen Europa verder terugloopt. We zijn voor 9% aandeelhouder in Nord Stream A.G.

BBL

BBL is een leiding die loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. De leiding draagt bij aan een stabiele...

Meer info

BBL is een leiding die loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. De leiding draagt bij aan een stabiele gasvoorziening in het Verenigd Koninkrijk, dat voor een groot deel van haar gasvoorziening afhankelijk is geworden van import. We zijn voor 60% aandeelhouder in BBL Company Vof.

EnergyStock

Deze installatie voor ondergrondse gasopslag vangt het korte termijn-verschil op tussen de vraag naar en het aanbod van...

Meer info

Deze installatie voor ondergrondse gasopslag vangt het korte termijn-verschil op tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas. De zeer hoge flexibiliteit van deze buffer (snel uitzenden/opslaan) is belangrijk voor het in balans houden van de portfolio’s van de EnergyStock-klanten. Daarnaast wordt de gasopslag gebruikt door handelaren die profiteren van prijsschommelingen in de energiemarkt. Onder de naam HyStock zal in het voorjaar van 2019 een installatie in bedrijf genomen voor het omzetten, opslaan en transporteren van groene waterstof.
We zijn voor 100% aandeelhouder in EnergyStock B.V.

Gasunie New Energy

Gasunie New Energy B.V. ontwikkelt ondernemingskansen op het gebied van duurzame energie. Werkgebied: (hernieuwbare)...

Meer info

Gasunie New Energy B.V. ontwikkelt ondernemingskansen op het gebied van duurzame energie.

Werkgebied: (hernieuwbare) energievormen, zoals zonne- en windenergie, energie uit biomassa, hernieuwbaar gas en geothermie. Daarbij wordt vrijwel altijd in nauwe samenwerking met andere projectpartners gewerkt. Dit gebeurt o.a. in de volgende dochterondernemingen, waarin Gasunie New Energy een deelbelang heeft:

  • Biogas Netwerk Twente B.V.: Invoeding van ca. 4 mln m3/jaar groen gas in het gasnetwerk van Cogas. We zijn voor 50% aandeelhouder. 
  • SKW assets B.V.: Binnen dit bedrijf is met het principe van superkritische watervergassing een demo-vergassingsinstallatie in Alkmaar gebouwd en wordt deze nieuwe technologie verder ontwikkeld. SKW stelt de benodigde vergassingsinstallatie ter beschikking aan een derde. We zijn voor 50% aandeelhouder van SKW assets B.V. 

Vertogas

Dochterbedrijf Vertogas B.V. fungeert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als...

Meer info

Dochterbedrijf Vertogas B.V. fungeert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als certificeringsinstantie voor groen gas. Het geeft certificaten uit waarmee de duurzame herkomst van groen gas wordt bevestigd en de duurzame productiewijze transparant en aantoonbaar wordt gemaakt. We zijn voor 100% aandeelhouder in Vertogas.

Gasunie Engineering

Gasunie Engineering B.V, biedt commerciële diensten aan voor andere organisaties met een ondergronds transportsysteem, zoals...

Meer info

Gasunie Engineering B.V, biedt commerciële diensten aan voor andere organisaties met een ondergronds transportsysteem, zoals netwerkbedrijven, industrieën en (semi)overheidsinstellingen. De kernexpertise die binnen Gasunie aanwezig is op het gebied van het ontwerp, de constructie en het beheer van infrastructuur, zetten we daar bij in. We zijn voor 100% aandeelhouder van Gasunie Engineering B.V.

Gasunie Waterstof Services

Gasunie Waterstof Services wil in Nederland grootschalige waterstofinfrastructuur ontwikkelen en beheren. Daarvoor willen we...

Meer info

Gasunie Waterstof Services wil in Nederland grootschalige waterstofinfrastructuur ontwikkelen en beheren. Daarvoor willen we bestaande gastransportnetten hergebruiken en efficiënt benutten. Dat doen we op een duurzame, veilige en betrouwbare manier.
Het eerste leidingtracé dat GWS in beheer heeft betreft de waterstofleiding van leverancier DOW Benelux naar afnemer Yara Sluiskil. De ingebruikname van het project vond in november 2018 plaats. We zijn voor 100% aandeelhouder in GWS B.V.