Connectiviteitsmatrix

In onderstaand overzicht laten we de samenhang zien tussen de waarden die we willen creëren, onze strategische pijlers, kansen, risico’s, KPI's en de resultaatgebieden waarover wij in dit jaarverslag rapporteren. Alle genoemde onderwerpen worden uitgebreid beschreven in de onderdelen van dit jaarverslag waarin wij onze resultaten beschrijven.