Agenda 2019-2021

Managementagenda 2019-2021 Pijler I: Optimale infrastructuur Pijler II: Europees verbindend Pijler III: Energie in transitie
Optimaliseren van risico gestuurd asset management met als oogmerk het realiseren van kostenverlaging binnen de grenzen van de `Licence to Operate´. x    
Optimaliseren van de positie van gas en Gasunie en het behouden van de waarde van het bedrijf door middel van een optimaal reguleringskader en tariefstructuur. x    
Participeren in het afbouwen van de productie uit het Groningenveld. x    
Het sneller en goedkoper mogelijk maken van groen gas invoeding in het Nederlandse transportsysteem. x    
Realiseren van onze veiligheidsdoelstellingen. x x x
Het onderzoeken naar de mogelijkheden van een integratie tussen de Nederlandse en Duitse gasmarkt.   x  
Onze internationale positie in Noordwest-Europa versterken, met name in Duitsland. Wij doen dit via samenwerkingsverbanden en ‘greenfield’ projecten.   x  
Een leidende positie verkrijgen in de energiemarkt voor hernieuwbare gassen en waterstof.     x
Een actieve rol nemen in de ontwikkeling van CO2- opslag en -transport.     x
Het maximaal mogelijk maken van het hergebruik van bestaande infrastructuur voor transport van hernieuwbaar gas.     x
Creëren van een toekomstbestendige organisatie door het verbeteren van onze flexibiliteit en wendbaarheid. x x x
Realiseren van onze MVO-doelstellingen. Onderdeel hiervan vormen de doelstellingen op het gebied van CO2-footprint reductie. x x x