Resultaten Participations

De business unit Participations houdt zich bezig met het optimaal benutten van de bestaande deelnemingen. Als onderdeel van deze strategie en gebaseerd op vraag uit de markt vinden er ook investeringsprojecten plaats. 

Gate

De activiteiten bij Gate zijn afgelopen jaar sterk toegenomen. Het aantal geloste schepen is in 2018 gegroeid naar 54 (2017: 18). Verder zijn er 23 grote tankers beladen (2017: 10), en 27 kleinere tankers (2017: 5). De LNG breakbulk kade heeft 19 kleinere schepen bevoorraad (2017: 17). Ook zijn er 17 transshipments (2017: 4) uitgevoerd.

In november is een recordhoeveelheid gas, circa 700 miljoen m3, ingevoed in het netwerk van Gasunie Transport Services (76% van de geboekte capaciteit). Gate verkent de marktinteresse om de uitzendcapaciteit met 2 miljard m3 per jaar te gaan vergroten. LNG kan een deel van de afname in Groningengasproductie opvangen.

Gate heeft het besluit genomen de laadsnelheid op te voeren van 2.300 m3 per uur naar circa 4.000 m3 per uur. Het is de verwachting dat dit na de zomer van 2019 gereed zal zijn. Daarmee breidt Gate haar servicecapaciteit aan haar klanten uit en versterkt zij haar LNG-hubfunctie in Noordwest Europa.

Het aantal geladen trucks en containers steeg afgelopen jaar tot in totaal tot circa 2.800 over 2018, tegenover zo'n 1.600 in 2017. De twee geautomatiseerde truckloadingstations die in 2017 zijn geopend worden volop gebruikt.

De groei van deze break-bulk activiteiten illustreert het toenemend belang van LNG voor schoner transport. Voor vrachtwagens en schepen op diesel respectievelijk stookolie vormt LNG een schoner brandstofalternatief. Voer- en vaartuigen op LNG stoten veel minder schadelijke emissies uit. Ook wordt LNG in containers geleverd aan industrieën die niet op een aardgasnet zijn aangesloten en toch de voordelen van deze brandstof kunnen benutten.

De ontwikkeling van LNG-faciliteiten draagt tevens bij aan de positionering van het Gasunie-netwerk ten opzichte van internationale gasstromen en aan de marktwerking in deze regio. Zij legt bovendien het fundament  voor de distributie van een schoner brandstofalternatief voor schepen, vrachtwagens en industrieën.

BBL

Via de Balgzand-Bacton-leiding (BBL) is in 2018 ruim 30 TWh getransporteerd, een stijging van vijftig procent ten opzichte van vorig jaar (20 TWh). Door de hoge gasvraag in het Verenigd Koninkrijk transporteerde BBL Company in het eerste kwartaal van 2018 een recordvolume. Als gevolg hiervan werd van de vrije capaciteit in 2018 een substantieel deel verkocht via het handelsplatform PRISMA. Dit geeft aan dat BBL goed in staat is om op marktomstandigheden in te spelen. Het draagt daarmee bij aan de leveringszekerheid van het Verenigd Koninkrijk.

Project Reverse flow 
BBL Company past het leidingsysteem op compressorstation Anna Paulowna en de gasterminal in Bacton aan. Hierdoor zal het naar verwachting in de tweede helft van 2019 ook mogelijk zijn gas te transporteren vanuit het Verenigd Koninkrijk via BBL naar Nederland. 

EnergyStock

Evenals in 2017 is EnergyStock er in 2018 in geslaagd haar vrije capaciteit vrijwel geheel te vermarkten. Dit demonstreert andermaal de behoefte van de markt aan de opslagdiensten van EnergyStock. De druk op de prijs voor de diensten van EnergyStock houdt nog aan, maar voor de middellange termijn verwachten we nog steeds dat het aanbod van concurrerende flexibele opslagdiensten zal afnemen, waardoor de prijs weer kan stijgen. In 2018 is gestart met de ontwikkeling van een extra caverne voor gasopslag. Daarnaast zijn we gestart met de installatie van circa 8.500 zonnepanelen op de locatie in Zuidwending. Hiermee wordt deels voorzien in de eigen elektriciteitsbehoefte. Een ander deel van de opgewekte elektriciteit zal worden omgezet in waterstof (project HyStock)

Vertogas

Vertogas bevestigt met haar certificaten de groene oorsprong van hernieuwbaar gas uit biomassa. Dit is van belang voor de ontwikkeling van een duurzame groengasmarkt, die bij zal dragen aan de beoogde CO2-vrije energievoorziening in 2050.

Het volume door Vertogas gecertificeerd groen gas is in 2018 opnieuw fors gestegen, van 98 miljoen m3 in 2017 naar 115 miljoen m3 in 2018. De toename vond voornamelijk plaats als gevolg van nieuwe groen gas productie-installaties die in 2018 gestart zijn.

Nord Stream

In 2018 heeft Nord Stream 641 TWh getransporteerd. Dat is 15% meer dan in 2017 (556 TWh).