Managementagenda 2018

Strategische pijler Optimale infrastructuur
Strategische pijler Europees verbindend
Strategische pijler Energie in transitie
Onze internationale positie in Noordwest Europa versterken, met name in Duitsland. Wij doen dit via samenwerkingsverbanden en ‘greenfield’ projecten.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Deelnemen aan de ontwikkeling van transportleidingen en andere gasinfrastructuurprojecten in Zuidoost-Europa.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Een leidende positie verkrijgen in de energiemarkt voor hernieuwbare gassen (onder andere biogas en waterstof).
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Een actieve rol nemen in de ontwikkeling van warmte-infrastructuur en CO₂-opslag en -transport.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Creëren van een toekomstbestendige organisatie door het verbeteren van onze flexibiliteit en wendbaarheid.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Realiseren van onze veiligheidsdoelstellingen.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Realiseren van onze MVO-doelstellingen. Onderdeel hiervan vormen de doelstellingen op het gebied van CO₂-footprint reductie.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Optimaliseren van de positie van gas en Gasunie en het behouden van de waarde van het bedrijf door middel van een optimaal reguleringskader en tariefstructuur.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Maximaal faciliteren van onze klanten met onze producten en diensten.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Verbeteren van de governance, efficiency en effectiviteit van onze organisatie met behulp van het ‘Operational Excellence’ programma.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Handhaven van onze solide financiële positie (minimale creditrating van A3).
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Gerealiseerd Gedeeltelijk gerealiseerd Niet gerealiseerd

In de resultatenparagrafen die hierop volgen zijn de uitwerkingen van alle punten op de managementagenda terug te lezen.