GRI index

GRI Content Index Gasunie – Core application level
  Disclosure Reference
Universal Standards
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2018
1. Organizational profile
102-1 Name of the organization NV Nederlandse Gasunie
102-2 Activities, brands, products, and services Over ons: Profiel
102-3 Location of the organization's headquarters Over ons: Profiel
102-4 Number of countries operating Over ons: Profiel
102-5 Nature of ownership and legal form Corporate Governance
102-6 Markets served Over ons: Profiel
Over ons: Organisatiestructuur
Over ons: Businessmodel
102-7 Scale of the reporting organization i. Bijlage Medewerkers
ii. Over ons: Profiel
iii. Jaarrekening, Kerncijfers
iv. Jaarrekening
v. Resultaten netbeheer Nederland en Duitsland, Resultaten Participations (getransporteerd volume), Kerncijfers
102-8 Information on employees and other workers Bijlage Overige informatie medewerkers
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratiesystemen
Bijlage Overige data Veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
102-9 Supply chain Over ons: De keten van gas
Bijlage Product- en leveranciersinformatie
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain Bericht RvB – Gasunie in Transitie
102-11 Precautionary Principle or approach Ons risicoprofiel
Resultaten Milieu: LDAR-programma
Risicomanagement (ALARA principe)
102-12 External initiatives Onze Strategie
Resultaten netbeheer Nederland en Duitsland
Onze resultaten (milieugerelateerd: ISO 14001, Green Deal aardgasloze wijken, Green Gas initiative)
Corporate Governance
102-13 Memberships of associations Resultaten ERGaR, CertifHy
Onze omgeving: KVGN, waterstofcoalitie
Bijlage Overige informatie stakeholders
2. Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker Bericht Raad van Bestuur
3. Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior Corporate Governance
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Managementsystemen
4. Governance
102-18 Governance structure Corporate Governance
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Verankering en verantwoordelijkheid MVO beleid
5. Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups Bijlage Overige informatie stakeholders
102-41 Collective bargaining agreements Bijlage Overige informatie medewerkers
102-42 Identifying and selecting stakeholders Bijlage Overige informatie stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement Bijlage Overige informatie stakeholders
4.3.1 Onze belangrijkste thema’s
102-44 Key topics and concerns raised Bijlage Overige informatie stakeholders
6. Reporting practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements Jaarrekening
102-46 Defining report content and topic Boundaries Onze belangrijkste thema's
Bijlage Verslaggevingsprincipes
102-47 List of material topics Onze belangrijkste thema's
102-48 Restatements of information Bijlage Verslaggevingsprincipes
102-49 Changes in reporting Onze belangrijkste thema's
Bijlage verslaggevingsprincipes
102-50 Reporting period Bijlage Verslaggevingsprincipes
102-51 Date of most recent report Bijlage Verslaggevingsprincipes
102-52 Reporting cycle Bijlage Verslaggevingsprincipes
102-53 Contact point for questions regarding the report Contact
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards Bijlage Verslaggevingsprincipes
102-55 GRI content index GRI Index
102-56 External assurance Bijlage Verslaggevingsprincipes
Assurance-rapport
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary See below per Aspect
103-2 The management approach and its components See below per Aspect
103-3 Evaluation of the management approach See below per Aspect
Topic Specific Standards
Methaanemissies
GRI 305: EMISSIONS
305 Management approach disclosures Onze belangrijkste thema's
Onze strategie – MVO - Footprintreductie
Connectiviteitsmatrix (KPI en doelstelling CO2 emissies)
Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
305-1 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratiesystemen; Reikwijdte en afbakening
305-2 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratiesystemen
305-3 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3) Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratiesystemen
305-5 Reduction of GHG emissions Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratiesystemen
Gezondheid en veiligheid van medewerkers (incl. duurzame inzetbaarheid)
GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
403 Management approach disclosures Onze belangrijkste thema's
Connectiviteitsmatrix (KPI’s en doelstellingen TRFI en ziekteverzuim)
Remuneratiebeleid - variabele beloning (TRFI)
Resultaten Veiligheid
Resultaten Medewerkers
Verslag Raad van Commissarissen (paragraaf human relations)
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
403-2 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work-related fatalities Onze belangrijkste thema's
Resultaten Veiligheid
Resultaten Medewerkers: Gezondheid en welzijn
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & registratiesystemen
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu (tabel ongevallen in 2018 – medewerkers derden)

Agenda 2019-2021
Transportzekerheid (Leveringszekerheid)
Eigen indicator
103-1/23 Management approach disclosures Onze belangrijkste thema's
Connectiviteitsmatrix (Veilige en betrouwbare energievoorziening)
Remuneratiebeleid - variabele beloning
Resultaten Veiligheid
Resultaten netbeheer Nederland en Duitsland
Own indicator KPI: Aantal transport-onderbrekingen
KPI: Potentieel ernstige incidenten
Connectiviteitsmatrix
Resultaten netbeheer Nederland en Duitsland
Resultaten Veiligheid: Potentieel ernstige incidenten
Energietransitie
Eigen indicator
103-1/23 Management approach disclosures Onze strategie: Pijler III Energie in transitie
Onze belangrijkste thema's
Resultaten Business development
Risiomanagement
Verankering en verantwoordelijkheid MVO beleid
Bericht Raad van Bestuur
Own indicator KPI: Indicatieve omvang van geplande investeringen (pijler III) Resultaten Business Development: Omvang en fasering van projecten
Business Development
Eigen indicator
103-1/23 Management approach disclosures Over ons: Profiel
Over ons: Business model participations
Onze belangrijkste thema's
Resultaten Business development
Resultaten Participations
Own indicator KPI: Indicatieve omvang van geplande investeringen Resultaten Business development: Omvang en fasering van projecten
Transparantie
Eigen indicator
103-1/23 Management approach disclosures Onze belangrijkste thema's
Resultaten netbeheer Nederland en Duitsland: Ontwikkeling klantorganisatie
Bijlage Verslaggevingsprincipes
Resultaten Milieu: Transparantie
Own indicator KPI: Score Transparantie-benchmark Bijlage Verslaggevingsprincipes: Transparantie