Samenstelling Raad van Bestuur

J.J. (Han) Fennema, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur

(1964, Nederlandse nationaliteit, man)

Op 1 januari 2014 is Han Fennema toegetreden tot de Raad van Bestuur en op 1 maart 2014 nam hij de functie over van CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Han Fennema is op 24 april 2018 herbenoemd.

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:
Han Fennema heeft als voorzitter van de RvB een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden. Deze hangen nauw samen met de coördinerende rol van de CEO en zijn genoemd in artikel 4.2 van het Reglement houdende principes en best practices voor het bestuur. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor:

 • De business unit Gasunie Deutschland
 • Stafdiensten HR, de afdelingen Veiligheid, Audit en Corporate Business Development inclusief Strategie (per 1 januari 2019)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN)
 • Lid Raad van Toezicht Hanzehogeschool in Groningen
 • Lid Aandeelhouderscommissie Nord Stream A.G.
 • Lid Internationale Raad van Commissarissen Energy Delta Institute
 • Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme
 • Lid Executive Committee International Gas Union

I.M. (René) Oudejans, CFO

(1961, Nederlandse nationaliteit, man)

René Oudejans is CFO en lid van de Raad van Bestuur sinds 1 oktober 2012. Hij is herbenoemd op 1 oktober 2016.

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:
René Oudejans is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging en verantwoording hierover aan de Audit Commissie en de Raad van Commissarissen. Ook is hij eerstverantwoordelijke voor de interne aspecten van finance, treasury, control en risk management en de desbetreffende afdelingen. Daarnaast heeft hij als aandachtsgebied:

 • Corporate stafdiensten ICT, Inkoop en Juridische Zaken

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid, Pensioenfonds N.V. Nederlandse Gasunie
 • Lid Raad van Toezicht, Zorggroep Alliade

B.J. (Bart Jan) Hoevers

(1971, Nederlandse nationaliteit, man)

Op 1 september 2017 is Bart Jan Hoevers toegetreden tot de Raad van Bestuur als titulair lid. Bart Jan Hoevers is CEO van Gasunie Transport Services B.V.

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

 • Unit Operations en Projects

Nevenfuncties:

 • Lid Ledenraad Netbeheer Nederland
 • Bestuurslid European Network of Transmission System Operators for Gas

U. (Ulco) Vermeulen

(1959, Nederlandse nationaliteit, man)

Op 1 mei 2016 is Ulco Vermeulen toegetreden tot de Raad van Bestuur als titulair lid. Ulco Vermeulen is directeur Participations.

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

 • Corporate Business Development (tot 1 januari 2019)

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen ICE Endex Holding B.V.
 • Bestuursvoorzitter Groen Gas Nederland
 • Lid International Supervisory Board Energy Delta Institute
 • Lid Raad van Toezicht New Energy Coalition
 • Bestuursvoorzitter TKI Gas
 • Lid Raad van Commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen (sinds 1 maart 2018)

 

Op onze website geven wij een aanvullende beschrijving over de achtergrond van de bestuursleden.