CCUS

Opslag en hergebruik van CO2 noemt men ook wel CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage: het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2).